Oще Policy Breifs

МВР в предизборните програми на парламентарно представените партии В този полиси брийф се прави преглед на това как присъства МВР в предизборните платформи на партиите...
Повече спецдела за спецсъдилищата Какви са резултатите от работата на специализираните съдилища в периода след тяхното създаване? К...
Новият стар закон за МВР Новият закон за МВР почти не се различава от стария. В него няма много нови текстове, нито някаква п...
Изборите и реформата в МВР Последната година публичният живот в България бе доминиран от протести, нездраво парламентарно мнози...

Изборите и реформата в МВР

16.07.2014

Последната година публичният живот в България бе доминиран от протести, нездраво парламентарно мнозинство с мълаливо участие на “Атака” и нестабилно правителство. В този период ролята на МВР в цялостния обществен живот нарастна поради няколко фактора: нуждата от охрана на протестите, необходимостта от охраняване на различни публични сгради и събития предвид риска от експанзия на протестите, по-късно бежанската вълна, накрая природните бедствия в края на пролетта и началото на лятото на 2014.


Действията на МВР в тази година бяха много по-видими, разпознаваеми и възможни за оценяване от по-широк кръг наблюдатели и анализатори. Очертаха се известни отдавна дефекти на МВР-системата, както и цялостната и двусмисленост. До голяма степен основната функция на МВР – охрана на обшествения ред – бе изпълнявана по коректен начин, без обичайни за предишни периоди ексцеси, насилие, незнание, хаотичност и пр. От друга страна обаче още по-добре бе видян фактът на трудната управляемост на системата на МВР. Това стана повече ясно не от работата по охрана на протстите и аналогични събития, а при действия по природни бедствия, аварии, рискове от нетрадиционен характер, бежанския прилив.

Прочетете целия текст тук