Oще Policy Breifs

МВР в предизборните програми на парламентарно представените партии В този полиси брийф се прави преглед на това как присъства МВР в предизборните платформи на партиите...
Повече спецдела за спецсъдилищата Какви са резултатите от работата на специализираните съдилища в периода след тяхното създаване? К...
Новият стар закон за МВР Новият закон за МВР почти не се различава от стария. В него няма много нови текстове, нито някаква п...
Изборите и реформата в МВР Последната година публичният живот в България бе доминиран от протести, нездраво парламентарно мнози...

Новият стар закон за МВР

23.07.2014

Новият закон за МВР почти не се различава от стария. В него няма много нови текстове, нито някаква принципна промяна в устройството на МВР. Законът е модификация на стария и да се нарече нов закон е силно преувеличено. Макар новостите да не са толкова много, те не са маловажни и са в духа на стремежа на МВР да разширява правомощията си и да стои възможно по-далеч от механиизмите на публичен контрол.

МВР е институция с особен статут и правомощия. Тя упражнява  легитимното право на насилие от името на държавата, което я поставя в много висок риск от злоупотреба с власт по принцип. В същото време МВР е най-нереформираното и непрозрачно министерство, което увеличава допълнително този риск. Това отваря широко поле за безнаказаност и произвол. МВР има стремеж да увеличава властта си, което до голяма степен е естествено, защото е част от бюрократичния рефлекс. Проблемът обаче се появява в момента, в който този рефлекс действа зад завесата на секретността на МВР и мита за полицейската работа, която е много особена и само хората в системата са в състояние да я разберат.

Заради липсата на прозрачност няма много възможности за контрол и натиск отвън, които са нужни за иницииране на такава реформа в МВР, която да го превърне в ефективен правоохранителен орган. Вместо това обаче МВР се подкрепя с нови правни норми, които разширят правото му на тайна и произвол. С изключение на текстовете, свързани с допълнително заплащане на извънреден труд и някои промени в регламента за синдикатите, новите текстове са подчинени на този мотив.

Можете да видите целия текст тук.