Донори

Фондация "Америка за България" http://www.us4bg.org/
Европейска комисия - генерална дирекция "Вътрешни работи" http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
Институт "Отворено общество" - Ню Йорк http://www.soros.org/
Институт "Отворено общество" - София http://www.osf.bg/
Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа http://www.ceetrust.org/
Балкански тръст за демокрация http://www.gmfus.org/balkantrust
Предишна 1 2