Oще новини

Offshore Leaks Огромен масив с данни за офшорни фирми е в ръцете на Международния консорциум на разследващите журна...
Европейският доклад за пазарите на наркотици Докладът за пазарите на наркотици в Европейския съюз, публикуван в края на януари 2013г., е първото ...
Прокуратура на Европейския съюз? Джовани Кеслер, генерален директор на Европейската служба за борба с измамите, лансира идеята за евр...
Мащабно разследване за корупция в Гърция На 20 септември 2012 г., в писмен отговор до парламента, гръцкият финансов министър Янис Стурнарас с...

България в групата на Mafia States

14.05.2012

Майският брой на авторитетното списание Foreign Affairs посвещава тема на Mafia States. Статията твърди, че "в държавите на мафията като България, Гвинея-Бисау, Черна Гора, Мианмар (наричана още Бирма), Украйна и Венецуела, националният интерес и интересите на организираната престъпност днес са неразривно свързани." Това не е просто използване на престъпни структури за нуждите на тайните служби (например ЦРУ, което се опитва да убие Кастро), а система, в която висши държавни чиновници развиват свои криминални предприятия.

Употребата на термина "мафия" отваря поле за експертна дискусия, но други заключения стряскат дори закоравелия български читател. Възелът между държава и престъпност в България е по-здрав и от този в Косово, организирани престъпни групи финансират партиите, престъпността "притежава" депутати и цели общини. Нищо ново и все пак твърде шокиращо на страниците на мощен инструмент за формиране на мнение, какъвто e Foreign Affairs, издание на Council on Foreign Relations.

Контекстът, в който е цитирана България:

[...]The fusing of governments and criminal groups is distinct from the more limited way in which the two have collaborated in the past. Governments and spy agencies, including those of democratic countries, have often enlisted criminals to smuggle weapons to allied insurgents in other countries or even to assassinate enemies abroad. (The CIA hairbrained attempt to enlist American mafia figures to assassinate Fidel Castro in 1960 is perhaps the best-known example). But unlike normal states, mafia states do not just occasionaly rely on criminal groups to advance particular foreign policy goals. In a mafia state, high government officials actually become integral players in, if not the leaders of, criminal enterprises, and the defense and promotion of those enterprises' businesses become official priorities. In mafia states such as Bulgaria, Guinea-Bissau, Montenegro, Myanmar (aslo called Burma), Ukraine and Venezuela, the national interest and the interests of organized crime are now inextricably interwined.[...]

[...] Last year, the Council of Europe published a report, alleging that the prime minister of Kosovo, Hashim Taci, and his pollitical allies exert "violent comtrol over the trade in heroin and other narcotics" and occupy important positions in "Kosovo's mafia-like structures of organized crime". The state-crime
nexus is perhaps even stronger in Bulgaria. [...]

Вашето мнение:
Коментари по темата: