Oще новини

Как виждам моето бъдеще в Европа? С тази тема провокираме млади хора да изработят кратки видео интервюта, в които да дадат своята глед...
Проект: Нов разказ за Европа: внасяне на повече единение в Европейския съюз Период на изпълнение: Септември 2018 г. – Октомври 2019 г. Евроскептицизмът, демократичният д...
Финална конференция по проект в CIVILISC - Тирана, Албания На 14 септември 2018г. в Тирана се проведе заключителната конференция на проекта CIVILISC – Ин...
Финална конференция по проект Трафик на хора и отнемане на имущество На 28 юни 2018 се проведе финалната конференция по проекта Подобряване на разследването и конфискаци...

CIVILISC: Консултантски и мониторингови посещения в Албания

24.10.2017

 

На първия ден от посещенията екипът присъства на среща, организирана от Института за промяна и лидерство в Албания (ICLA) в с. Армен. Срещата се състоя в община Армен, в която се включиха кмета, членовете на общинския съвет и гражданите. Екипът на проекта от ICLA представи изводите от своето проучване, насочени към достъпа на гражданите до информация за общинските услуги, канали за комуникация между гражданите и местната власт и др.

Второто посещение бе в община Селеница, където младежкият център "Вльора" проведе тренировъчна сесия с активни граждани. Проектът е една от първите инициативи на гражданското общество в града и участниците споделиха загрижеността си за влошаването на демографските данни: младите хора напускат града и това ще доведе до проблеми пред развитието и управлението на ресурсите на общината за образование, заетост, инфраструктура и др. в дългосрочен план.

Вторият ден от мониторинговата визита включваше срещи в общините Перення и Белши. Тиетор Визион в Перення осъществява проект, който има за цел да укрепи сътрудничеството между гражданското общество и общинските органи. Местната телевизия интервюира екипа на CIVILISC за целите на програмата и настоящите инициативи.

Центърът за добро управление в Белс работи за ангажиране на гражданите и местните власти в съвместни действия за общността. Участниците в проекта споделят, че дълбоко вкорененото недоверие към гражданската активност все още е пречка за открито и прозрачно общуване и сътрудничество между гражданите и местните власти. Такова недоверие е една от основните трудности при открито говорене за корупцията и при намирането на най-добрите начини за справяне с нея, по-специално на местно равнище и в малките градски или селски общности.

MEDPAK изпълнява проект "Защита на правата на хората с увреждания" и в Бел. Екипът представи резултатите от проучване за вида и качеството на услугите, предоставяни на хората с увреждания. Очаква се проектът да повиши осведомеността по тези въпроси и да настоява за прилагането на нови мерки на местно ниво. Кметът на община Белс даде интервю и говори за социалните и икономически предизвикателства пред града.

В последния ден от посещението за наблюдение екипът посети община Вора за консултативна среща със заинтересованите страни и организациите на гражданското общество от Албания. "РискМонитор" представи опита на българските ОГО в изграждането на мрежи; успешни истории и предизвикателства за изграждането и поддържането на мрежите на ЧСИ. Участниците в срещата бяха много заинтересовани да се запознаят с опита на българските организации, тъй като някои от тях планираха да кандидатстват и за второто повикване в рамките на CIVILISC, което е предназначено за финансиране на мрежови действия.

Посещенията отново потвърдиха основното допускане на проекта, а именно, че в много от целевите общини не е имало предишен запис на действия на гражданското общество, официални или неформални. Програмата за субсидиране на CIVILISC направи това възможно за пръв път в много от градовете и селата в южната част на страната. Надяваме се, че този тип сътрудничество ще продължи дългосрочно и ще улесни по-нататъшните съвместни действия, особено когато става въпрос за справяне с корупцията и за укрепване на капацитета на гражданите да следят работата на местните власти.

CIVILISC се съфинансира от Делегацията на Европейския съюз в Албания по Инструмента за гражданското общество за ИПП 2014/2015 - Гражданска инициатива и изграждане на капацитет, Национална програма за Албания.

За повече информация относно проекта и предстоящите дейности посетете уебсайта на проекта.

Спонсорирано от:

Вашето мнение:
Коментари по темата: