Oще новини

ОБЯВА: Фондация „РискМонитор“ набира експерти-изследователи във връзка с кандидатстване по ОПДУ Процедура BG05SFOP001-2.009 Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по ОПДУ Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повиша...
Финална конференция по проект в CIVILISC - Тирана, Албания На 14 септември 2018г. в Тирана се проведе заключителната конференция на проекта CIVILISC – Ин...
Финална конференция по проект Трафик на хора и отнемане на имущество На 28 юни 2018 се проведе финалната конференция по проекта Подобряване на разследването и конфискаци...
Наръчник за одит на интеграцията на граждани от трети страни на градско ниво В началото на 2018г. Асоциация за развитие на София и РискМонитор започнаха работа по проект ИНТЕГРА...

Финална конференция по проект в CIVILISC - Тирана, Албания

17.09.2018

На 14 септември 2018г. в Тирана се проведе заключителната конференция на проекта CIVILISC – Инструменти на гражданското общество за противодействие на корупцията. Проектът е съвместна инициатива на Института за демокрация и медиация (Тирана) и фондация РискМонитор (София). Гости на конференцията бяха заместник-министърът на правосъдието в Албания, г-жа Водо, представителят на Европейската комисия в Албания, д-р Стивън Сторк, ръководител на секцията Върховенство на закона и добро управление, посланикът на Република България в Албания, Н.П. Момчил Райчевски, както и много представители на граждански организации в Тирана. Говорители в отделните панели на конференцията от България включваха омбудсманът на Столична община, Лилия Христова, програмният директор на Прозрачност без граници, Ваня Нушева, Десислава Христова от Форум Гражданско участие, и председателят на Националния младежки форум, Илина Мутафчиева. Павлина Филипова и Снежина Атанасова, координатори на проекта от РискМонитор, представиха добри практики от България и участваха в панелите на конференцията.

Тригодишният проект е успешна първа стъпка към развитие и подкрепа на гражданското общество в 12 общини в южна Албания, чрез обучения, консултации и проектни грантове в размер на над 400 хиляди евро. Конференцията отчете безспорния успех на проекта и потвърди нуждата от двустранен обмен между албански организации и страни от ЕС, в този случай България, в процеса на изграждане на стабилни и способни структури на гражданското общество в Албания.

Вашето мнение:
Коментари по темата: