Oще новини

ДЕН НА ИНТЕГРА в Брюксел На 11 юни в Европейският комитет на регионите бяха представени постиженията по проект Интегра ...
ИНТЕГРА: Представяне в Пловдив Проект Интегра, който Фондация РискМонитор изпълнява съвместно с други институции от България, Чехия...
ЗАПАЗЕТЕ ДАТАТА: ДЕН НА ИНТЕГРА В ЕВРОПА СПОДЕЛЯНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, СЪЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ НА ...
Кастинг за видео по проект Интегра В рамките на проект Интегра, на 23 и 24 април 2019 г., координаторът на проекта присъстваше на касти...

INTEGRA: "Европа пред избори за парламент: перспективи, рискове, Руска пропаганда“

02.04.2019

Проект Интегра, който Фондация РискМонитор изпълнява съвместно с други институции от България, Чехия, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия, намери нови последователи по време на конференция „Европа пред избори за парламент: перспективи, рискове, Руска пропаганда“, проведена на 27 март 2019 г. в Нов Български Университет. В различните панели на събитието се обсъждаха широк кръг от теми, свързани с евроскептицизма, демократичния дефицит и ниската избирателна активност, които засягат всички страни от ЕС. Миграционната криза се изтъкна като един от факторите, които маркират възхода на евроскептицизма. Проектът Интегра, чиято философия стъпва върху необходимост от изграждане на среда за стратегическа и градска интеграция на граждани от трети страни се представи като стъпка към намиране на трайно решение на актуални миграционни въпроси. Изтъкна се, че наличието на адекватни интеграционни политики, според спецификите на конкретната среда, би било възможен ход за преодоляване на продължаващото възприятие на миграцията като застрашаващ, суверенитета на отделните държави, обществено-политически феномен. 

 

 

      
 
 
    
        

           
    
   
       

 

 

 

 

 

Вашето мнение:
Коментари по темата: