Oще новини

ОБЯВА: Фондация „РискМонитор“ набира експерти-изследователи във връзка с кандидатстване по ОПДУ Процедура BG05SFOP001-2.009 Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по ОПДУ Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повиша...
Финална конференция по проект в CIVILISC - Тирана, Албания На 14 септември 2018г. в Тирана се проведе заключителната конференция на проекта CIVILISC – Ин...
Финална конференция по проект Трафик на хора и отнемане на имущество На 28 юни 2018 се проведе финалната конференция по проекта Подобряване на разследването и конфискаци...
Наръчник за одит на интеграцията на граждани от трети страни на градско ниво В началото на 2018г. Асоциация за развитие на София и РискМонитор започнаха работа по проект ИНТЕГРА...

ОБЯВА: Фондация „РискМонитор“ набира експерти-изследователи във връзка с кандидатстване по ОПДУ Процедура BG05SFOP001-2.009

01.10.2018

Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по ОПДУ Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ фондация „РискМонитор“

набира експерти-изследователи по политики за сигурност, институции на сигурността, конституционни въпроси на сигурността, законодателство, противодействие на организираната престъпност.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Изследователски опит в сферата на българските институции на сигурността от изпънителната власт за противодействие на престъпността като ДАНС, КПКОНПИ, МВР и др. 
2. Познаване на особеностите на новите институции за противодействие срещу висока корупция и неконвенционална престъпност.

3.Опит в подготовка на изследователски доклади в сферата на държавно управление, както и познаване на работата по разработване на политики. 
4. Добри умения за комуникация, работа в екип и публични презентации.
5. Ангажираност с гражданската експертиза в областите на сигурността, неконвенционалната престъпност и политиките за противодействие и превенция.

 

 
Ако настоящата обява представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на адрес riskmonitorinfo@gmail.com до 10 октомври 2018 г. 

Представители на РискМонитор ще се свържат само с кандидатите, допуснати събеседване с ръководството на екипа по проекта от страна на РискМонитор. Събеседванията с допуснатите кандидати ще бъдат проведени в периода 11-13 октомври 2018 г

Вашето мнение:
Коментари по темата: