Oще новини

РискМонитор е домакин на албански НПО по програма за обмяна на опит   Фондация "РискМонитор" организира учебно посещение на 11 албански неправителствени организац...
ПРОБЛЕМИ СЪС САЙТА RISKMONITOR.BG Здравейте! Временно имаме проблеми със сайта си http://riskmonitor.bg. На сайта излиза само съдържа...
Финален доклад по проекта TREES Излезе финалният доклад по проекта TREES на български език. Тази публикация представя резултатите от...

РискМонитор е домакин на албански НПО по програма за обмяна на опит

03.07.2017

 

Фондация "РискМонитор" организира учебно посещение на 11 албански неправителствени организации от 28 до 30 юни 2017 г. Учебното посещение е една от дейностите в рамките на проекта CIVILISC, съвместна инициатива на Института за демокрация и медиация (IDM), Албания и РискМонитор. Представителите на албанските организации идват от градовете в южната част на страната (Дурaс, Вльора, Елбасан, Корчa). Понастоящем те изпълняват проекти, финансирани по схема за субсидиране по CIVILISC.

Посещението включи срещи с г-жа Лилия Христова, обществен посредник на Столична община; г-жа Милка Христова, градски съветник, заместник-председател на Общинския съвет и председател на Постоянния комитет по здравеопазване и социална политика; г-жа Ирина Йорданова, градски съветник и директор на Общинската програма Европа; г-жа Миряна Маламин-Сирийски (Фондация „Светът на Мария“), г-жа Ваня Нушева (Прозрачност без граници) и Стоян Митов (Grajdanite.bg). Участниците посетиха и Къщата на гражданските организации, ръководена от Български център за нестопанско право. Г-жа Павлета Алексиева и г-жа Айлин Юмерова  представиха работата на Къщата и БЦНП. Албанската делегация посети и Форум Гражданско Участие и се срещна с г-жа Ива Таралежкова и г-жа Деси Христова.

Работната визита има за цел изграждане на капацитет на организациите по темите на техните проекти чрез обмяна на опит с българските им колеги. Посещението даде възможност на албанските участници да дискутират с представители от Столична община и с български НПО механизмите за сътрудничество между държавни и недържавни структури, добри модели за разработване на антикорупционни инициативи на местно ниво, както и иновативни начини за участие на гражданите във всички аспекти на обществения живот (застъпничество, мобилизиране на общността, гражданско образование, работа в мрежа и т.н.)

CIVILISC се съфинансира от Делегацията на Европейския съюз в Албания по Инструмента за гражданското общество за ИПП 2014/2015 - Гражданска инициатива и изграждане на капацитет, Национална програма за Албания.

Вашето мнение:
Коментари по темата: