Oще новини

Нов проект: INTEGRA Стартира работа по нов проект INTEGRA, финансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Евр...
Финални доклади по проект „Държавните предприятия – превенция на корупция и “овладяване на държавата” Проектът „Държавните предприятия – превенция на корупция и “овладяване на държават...
CIVILISC: Консултантски и мониторингови посещения в Албания   На първия ден от посещенията екипът присъства на среща, организирана от Института за промяна...
ПЪРВИ СЕМИНАР ПО ТЕМАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТВОРЕНИ ДАННИ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ И КОНФИСКАЦИЯ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО От 10 до 12 октомври 2017г. се проведе първият семинар в рамките на международния проект Подобряване...

РискМонитор е домакин на албански НПО по програма за обмяна на опит

03.07.2017

 

Фондация "РискМонитор" организира учебно посещение на 11 албански неправителствени организации от 28 до 30 юни 2017 г. Учебното посещение е една от дейностите в рамките на проекта CIVILISC, съвместна инициатива на Института за демокрация и медиация (IDM), Албания и РискМонитор. Представителите на албанските организации идват от градовете в южната част на страната (Дурaс, Вльора, Елбасан, Корчa). Понастоящем те изпълняват проекти, финансирани по схема за субсидиране по CIVILISC.

Посещението включи срещи с г-жа Лилия Христова, обществен посредник на Столична община; г-жа Милка Христова, градски съветник, заместник-председател на Общинския съвет и председател на Постоянния комитет по здравеопазване и социална политика; г-жа Ирина Йорданова, градски съветник и директор на Общинската програма Европа; г-жа Миряна Маламин-Сирийски (Фондация „Светът на Мария“), г-жа Ваня Нушева (Прозрачност без граници) и Стоян Митов (Grajdanite.bg). Участниците посетиха и Къщата на гражданските организации, ръководена от Български център за нестопанско право. Г-жа Павлета Алексиева и г-жа Айлин Юмерова  представиха работата на Къщата и БЦНП. Албанската делегация посети и Форум Гражданско Участие и се срещна с г-жа Ива Таралежкова и г-жа Деси Христова.

Работната визита има за цел изграждане на капацитет на организациите по темите на техните проекти чрез обмяна на опит с българските им колеги. Посещението даде възможност на албанските участници да дискутират с представители от Столична община и с български НПО механизмите за сътрудничество между държавни и недържавни структури, добри модели за разработване на антикорупционни инициативи на местно ниво, както и иновативни начини за участие на гражданите във всички аспекти на обществения живот (застъпничество, мобилизиране на общността, гражданско образование, работа в мрежа и т.н.)

CIVILISC се съфинансира от Делегацията на Европейския съюз в Албания по Инструмента за гражданското общество за ИПП 2014/2015 - Гражданска инициатива и изграждане на капацитет, Национална програма за Албания.

Вашето мнение:
Коментари по темата: