Oще новини

РискМонитор е домакин на албански НПО по програма за обмяна на опит   Фондация "РискМонитор" организира учебно посещение на 11 албански неправителствени организац...
ПРОБЛЕМИ СЪС САЙТА RISKMONITOR.BG Здравейте! Временно имаме проблеми със сайта си http://riskmonitor.bg. На сайта излиза само съдържа...
Финален доклад по проекта TREES Излезе финалният доклад по проекта TREES на български език. Тази публикация представя резултатите от...

Проект: Превенция на корупция и превземане на държавата в държавните фирми

02.01.2017
       
       

Период на проекта:
Януари 2016 – Декември 2017

Проектът предлага иновативен и задълбочен подход за оценка на рисковете от т.нар. “овладяване” на държавата (state capture) и наличие на корупционни практики в един специфичен сектор - държавните предприятия в четири страни-членки на ЕС – Румъния, България, Италия и Чехия. Оценката се базира, както на различни аспекти, свързани с управлението на държавните предприятия, така и на определени индикатори за икономическа ефективност, свързана с дейността на тези компании. Идеята е да се проследи наличието (ако има такова) на нелегитимно разпределение на средства и реакциите на административните и съдебни институции по отношение на тези злоупотреби.

Консорциумът ще изготви стратегически анализ, за да оцени нивото на клиентелистки практики по отношение на политиките спрямо държавните предприятия и тяхната уязвимост към корупция. Анализът съчетава специфични индикатори, които измерват нивото на политическо влияние върху държавните компании, както и разпределението на средства от публични и европейски източници.

Методологията на проекта включва също така и участие на самите държавни предприятия. За целта се провеждат специални анкети с представители на държавни компании в четирите изследвани страни. По този начин ще се изгради ясна картина за начина, по който страните-членки на ЕС се справят с проблема, свързан с т.нар. “овладяване на държавата” чрез държавните предприятия и какъв тип инструментариум и политики използват, за да му противодействат, ante и post factum.

Един от основните резултати от проекта се състои в изработването на задълбочена методология за оценка на държавните предприятия, която впоследствие може да бъде включена като част от антикорупционната стратегия на ЕС за страните-членки.

Проектът „Държавните предприятия – превенция на корупция и “овладяване на държавата” е финансиран по Програма „Икономически и финансови престъпления, корупция, престъпления спрямо околната среда, Департамента по миграция и вътрешни работи на ЕК и съ-финансиран от фондация „Отворено общество“.

       
Вашето мнение:
Коментари по темата: