Oще новини

Нов проект: INTEGRA Стартира работа по нов проект INTEGRA, финансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Евр...
Финални доклади по проект „Държавните предприятия – превенция на корупция и “овладяване на държавата” Проектът „Държавните предприятия – превенция на корупция и “овладяване на държават...
CIVILISC: Консултантски и мониторингови посещения в Албания   На първия ден от посещенията екипът присъства на среща, организирана от Института за промяна...
ПЪРВИ СЕМИНАР ПО ТЕМАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТВОРЕНИ ДАННИ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ И КОНФИСКАЦИЯ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО От 10 до 12 октомври 2017г. се проведе първият семинар в рамките на международния проект Подобряване...

Проект: Превенция на корупция и превземане на държавата в държавните фирми

02.01.2017
       
       

Период на проекта:
Януари 2016 – Декември 2017

Проектът предлага иновативен и задълбочен подход за оценка на рисковете от т.нар. “овладяване” на държавата (state capture) и наличие на корупционни практики в един специфичен сектор - държавните предприятия в четири страни-членки на ЕС – Румъния, България, Италия и Чехия. Оценката се базира, както на различни аспекти, свързани с управлението на държавните предприятия, така и на определени индикатори за икономическа ефективност, свързана с дейността на тези компании. Идеята е да се проследи наличието (ако има такова) на нелегитимно разпределение на средства и реакциите на административните и съдебни институции по отношение на тези злоупотреби.

Консорциумът ще изготви стратегически анализ, за да оцени нивото на клиентелистки практики по отношение на политиките спрямо държавните предприятия и тяхната уязвимост към корупция. Анализът съчетава специфични индикатори, които измерват нивото на политическо влияние върху държавните компании, както и разпределението на средства от публични и европейски източници.

Методологията на проекта включва също така и участие на самите държавни предприятия. За целта се провеждат специални анкети с представители на държавни компании в четирите изследвани страни. По този начин ще се изгради ясна картина за начина, по който страните-членки на ЕС се справят с проблема, свързан с т.нар. “овладяване на държавата” чрез държавните предприятия и какъв тип инструментариум и политики използват, за да му противодействат, ante и post factum.

Един от основните резултати от проекта се състои в изработването на задълбочена методология за оценка на държавните предприятия, която впоследствие може да бъде включена като част от антикорупционната стратегия на ЕС за страните-членки.

Проектът „Държавните предприятия – превенция на корупция и “овладяване на държавата” е финансиран по Програма „Икономически и финансови престъпления, корупция, престъпления спрямо околната среда, Департамента по миграция и вътрешни работи на ЕК и съ-финансиран от фондация „Отворено общество“.

       
Вашето мнение:
Коментари по темата: