Oще новини

Проект Интегра: Трета партньорска среща в София В периода 13-15 февруари 2019 г. в гр. София се проведе трета партньорска среща по проект INTEGRA. Н...
Как виждам моето бъдеще в Европа? С тази тема провокираме млади хора да изработят кратки видео интервюта, в които да дадат своята глед...
Проект: Нов разказ за Европа: внасяне на повече единение в Европейския съюз Период на изпълнение: Септември 2018 г. – Октомври 2019 г. Евроскептицизмът, демократичният д...
Финална конференция по проект в CIVILISC - Тирана, Албания На 14 септември 2018г. в Тирана се проведе заключителната конференция на проекта CIVILISC – Ин...

Наръчник за одит на интеграцията на граждани от трети страни на градско ниво

04.06.2018

В началото на 2018г. Асоциация за развитие на София и РискМонитор започнаха работа по проект ИНТЕГРА заедно с партньори от още четири европейски страни. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз. ИНТЕГРА цели да подобри процеса на интеграция на граждани от трети страни (ГТС) в България, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия. Заедно с европейските ни партньорски организации създадохме наръчник за градски интеграционни одити.

Наръчникът съдържа разнообразни инструменти за картографиране и оценка как градовете осигуряват достъп до образование, обучение през целия живот, заетост, настаняване, гражданско и културно участие на гражданите от трети страни. Предназначен е за отговорните длъжностни лица, общински служители, неправителствени организации, образователни институции, мигрантски и ГТС организации, и цялото общество. Методиката може да послужи за одит на общинските политики и практики за интеграция, дава възможности за идентифициране на пречките за интеграция на ГТС и предлага решения за бъдещи подобрения.

Ще се радваме ако Наръчникът е от полза и за всеки, който работи за подобряване на процеса на дългосрочна интеграция на граждани от трети страни. Обръщаме се с молба да разпространите наръчника, за да се ползва от повече хора. Моля, изпратете ни линкове от местата, където сте го споделили.

Електронен вариант можете да намерите тук.

Повече информация за всички дейности можете да намерите на страницата на проекта ИНТЕГРА 

или на страниците на РискМонитор, Асоциация за развитие на София

 

Вашето мнение:
Коментари по темата: