Oще новини

ПРОБЛЕМИ СЪС САЙТА RISKMONITOR.BG Здравейте! Временно имаме проблеми със сайта си http://riskmonitor.bg. На сайта излиза само съдържа...
Финален доклад по проекта TREES Излезе финалният доклад по проекта TREES на български език. Тази публикация представя резултатите от...
Проект „Борба с организираната престъпност“ Фондация „РискМонитор“ започва изпълнение на проект „Борба с организираната престъ...

Финален доклад по проекта TREES

01.12.2016Излезе финалният доклад по проекта TREES на български език. Тази публикация представя резултатите от проекта TREES и съдържа обобщен анализ на основните проблеми по темата. Разделена е на 3 части. Първата разглежда феномена на незаконната сеч и връзката му с корупцията. Втората се занимава с рисковете от корупция в горския сектор в Европа. Третата има за цел да представи основни положения и препоръки за превенция и намаляване на престъпленията, свързани с горския сектор.
Повече информация за проекта можете да намерите на неговия сайт: www.trees-project. eu

Изтеглете доклада оттук

Вашето мнение:
Коментари по темата: