Oще новини

РискМонитор е домакин на албански НПО по програма за обмяна на опит   Фондация "РискМонитор" организира учебно посещение на 11 албански неправителствени организац...
ПРОБЛЕМИ СЪС САЙТА RISKMONITOR.BG Здравейте! Временно имаме проблеми със сайта си http://riskmonitor.bg. На сайта излиза само съдържа...
Финален доклад по проекта TREES Излезе финалният доклад по проекта TREES на български език. Тази публикация представя резултатите от...

Финален доклад по проекта TREES

01.12.2016Излезе финалният доклад по проекта TREES на български език. Тази публикация представя резултатите от проекта TREES и съдържа обобщен анализ на основните проблеми по темата. Разделена е на 3 части. Първата разглежда феномена на незаконната сеч и връзката му с корупцията. Втората се занимава с рисковете от корупция в горския сектор в Европа. Третата има за цел да представи основни положения и препоръки за превенция и намаляване на престъпленията, свързани с горския сектор.
Повече информация за проекта можете да намерите на неговия сайт: www.trees-project. eu

Изтеглете доклада оттук

Вашето мнение:
Коментари по темата: