Oще новини

Нов проект - NARCOMAP Изпълнението на проекта NARCOMAP започна на 1-ви февруари 2017г. Проектът се координира от RiSSC (Ит...
Заключителен доклад по проекта TREES Tази публикация представя резултатите от проекта TREES и съдържа обобщен анализ на основните пробл...
Факторът "Тръмп" Нов български университет и РискМонитор организираха конференция „Факторът “Тръмп&rdquo...
Факторът "Тръмп" Стефан Попов за Капитал:"Когато в края на 1990 заминах за Ню Йорк, едно от първите неща, които научи...

Заключителен доклад по проекта TREES

21.12.2016

Tази публикация представя резултатите от проекта TREES и съдържа обобщен анализ на основните проблеми по темата. Разделена е на 3 части. Първата разглежда феномена на незаконната сеч и връзката му с корупцията. Втората се занимава с рисковете от корупция в горския сектор в Европа. Третата има за цел да представи основни положения и препоръки за превенция и намаляване на престъпленията, свързани с горския сектор.

Проектът TREES (Timber Regulation Enforcement to Protect European Wood Sector from Criminal Infiltration ("Прилагане на регламента за защита на европейския горски сектор от проникване на криминалитет") цели да насърчи прилагането на

Регламента на ЕС EUTR като инструмент за борба с корупцията, която създава и среда за развитие на организираната престъпност. Специфични цели на проекта са: да изследва възможностите, дадени от EUTR за борба с корупцията, да подобри сътрудничеството между правоприлагащите институции (полицията, следствието) и частните оператори. Не на последно място начинанието трябваше да послужи за пренасяне на опит и резултати от дейностите в различни страни-членки на ЕС.

Повече информация за проекта TREES можете да намерите на trees-project.eu


Вашето мнение:
Коментари по темата: