Изграждане на капацитет

CIVILISC - Притивокорупционни инструменти за гражданското общество 01.03.2016

       Tри-годишният проект CIVILISC (Януари, 2016 - Август, 2018) се осъществява от Института за демокрация и медиация (Албания) в партньорство с РискМонитор...

Прочети повече
Партньорство за подобряване на институционалния капацитет и политиките по превенцията и контрола на прането на пари в България и Югоизточтна Европа 05.10.2012

Това е проект на фондация “РискМонитор”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба с престъпността” на Европейската Комисия. Той цели да: п...

Прочети повече