Международна организирана престъпност

Институционални политики в борбата с организираната престъпност на Балканите 03.01.2011

Балканската организирана престъпност е обект на редица международни изследвания. Рядко обаче се срещат инициативи, които проследяват институционалните механизми за борба с организираната престъпност н...

Прочети повече
Организираната престъпност и балканският политически контекст 25.01.2009

(2009-2010)Проектът се изпълнява от Балканска мрежа експерти от България, Румъния, Хърватия, Сърбия и Гърция и се изразява в интердисциплинарно изследване на взаимната зависимост между политическата с...

Прочети повече
Специални методи за разследване на организирана престъпност 23.01.2009

(2009-2010)Проектът си поставя за цел да изследва практиката на разследващите институции и да проследи техния капацитет в използването на специалните методи за борба с тежката престъпност. Инициативат...

Прочети повече
Нормативен профил на организираната престъпност в България 22.01.2009

(2009) Проектът включва правно изследване национални и международни наказателни и административни нормативни актове и разпоредби за предотвратяване и контрол върху организираната престъпна дейност, к...

Прочети повече
Предишна 1 2