Оценка на риска

Рисковете пред България 2020 г.: към нов подход в оценката на риска 01.04.2011

(2011-2012) Проектът се обръща към проблемите на съвременното рисково общество, където взаимодействието на различни рискови фактори е основополагащо за социалните процеси. Дейностите ще представят ка...

Прочети повече