Още проекти

Демократичните принципи и настоящите практики в провеждане на избори: Декларацията от Бамако в контекста на България Проектът адресира чувствителен за България проблем: въпреки членството в евроатлантическите структур...
Нови политики в отговор на организираната престъпност: Народното събрание като про-активен център за политики. (2010-2012) Целта на проекта е да допринесе за по-ефективно, прозрачно и отговорно провеждане на по...
Мониторинг на Комисията за установяване на незаконно придобито имущество (“Комисията”) (2010-2011) Проектът представлява наблюдение и оценка на Комисията след промените в Закона за отнем...
Мониторинг на Държавна агенция „Национална сигурност” (2010) (2010-2011) Проектът представлява наблюдение и оценка на институционално изграждане на ДАНС след за...

Демократичните принципи и настоящите практики в провеждане на избори: Декларацията от Бамако в контекста на България

03.10.2011

Проектът адресира чувствителен за България проблем: въпреки членството в евроатлантическите структури, купуването на гласове остава основен инструмент за превземане на държавните институции от групировки и лица, преследващи користни интереси. Един от ключовите принципи в демократичната игра, гарантиращ справедливо и открито управление, са предвидими и стабилни правила, уредени в изборните закони. Декларацията от Бамако, програмен документ на Международната организация на франкофонията, заявява политическия ангажимент на подписалите, сред които и България, да укрепват и стимулират демократичната политическа култура.

Проектът предвижда критическо проучване на изборния процес в България и специализирано обучение за млади партийни лидери. Той се осъществява с подкрепата на Международната организация на франкофонията.