Още проекти

Демократичните принципи и настоящите практики в провеждане на избори: Декларацията от Бамако в контекста на България Проектът Title: Играйте Book of Ra безплатно на нашия сайт! Description: Опитайте Book of Ra безпла...
Нови политики в отговор на организираната престъпност: Народното събрание като про-активен център за политики. (2010-2012) Целта на проекта е да допринесе за по-ефективно, прозрачно и отговорно провеждане на по...
Мониторинг на Комисията за установяване на незаконно придобито имущество (“Комисията”) (2010-2011) Проектът представлява наблюдение и оценка на Комисията след промените в Закона за отнем...
Мониторинг на Държавна агенция „Национална сигурност” (2010) (2010-2011) Проектът представлява наблюдение и оценка на институционално изграждане на ДАНС след за...

Мониторинг на Държавна агенция „Национална сигурност” (2010)

14.01.2010

(2010-2011)

Проектът представлява наблюдение и оценка на институционално изграждане на ДАНС след законодателните изменения в края на 2009 г. и ефективността на нейните действия. Ще бъдат следени публичният й образ през третата година от създаването й и ефективността на парламентарния контрол върху дейността й. Както и в предходните проекти на тази тематика фокусът на изследването ще бъде насочен в три основни насоки: институционално развитие на ДАНС, публичния образ на Агенцията и състоянието на парламентарния надзор над институтцията.

Водещ експерт: Стойчо Стойчев

stoycho.stoychev@gmail.com

Проектът се финансира от Институт Отворено общество – София