Още проекти

Демократичните принципи и настоящите практики в провеждане на избори: Декларацията от Бамако в контекста на България Проектът Title: Играйте Book of Ra безплатно на нашия сайт! Description: Опитайте Book of Ra безпла...
Нови политики в отговор на организираната престъпност: Народното събрание като про-активен център за политики. (2010-2012) Целта на проекта е да допринесе за по-ефективно, прозрачно и отговорно провеждане на по...
Мониторинг на Комисията за установяване на незаконно придобито имущество (“Комисията”) (2010-2011) Проектът представлява наблюдение и оценка на Комисията след промените в Закона за отнем...
Мониторинг на Държавна агенция „Национална сигурност” (2010) (2010-2011) Проектът представлява наблюдение и оценка на институционално изграждане на ДАНС след за...

Мониторинг на Комисията за установяване на незаконно придобито имущество (“Комисията”)

15.01.2010

(2010-2011)

Проектът представлява наблюдение и оценка на Комисията след промените в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Идеята за наблюдението се ражда предвид значителните правомощия, които Комисията получава с поправките в Закона, преди всичко обръщането на тежестта на доказателството. Изпълнението на проекта цели да бъдат направени препоръки запостигане на разумен баланс между правата на гражданите и политиките за борба срещу организираната престъпност.

Водещ експерт: Стойчо Стойчев

stoycho.stoychev@gmail.com

Проектът се финансира от Институт Отворено общество – София