Още проекти

Демократичните принципи и настоящите практики в провеждане на избори: Декларацията от Бамако в контекста на България Проектът Title: Играйте Book of Ra безплатно на нашия сайт! Description: Опитайте Book of Ra безпла...
Нови политики в отговор на организираната престъпност: Народното събрание като про-активен център за политики. (2010-2012) Целта на проекта е да допринесе за по-ефективно, прозрачно и отговорно провеждане на по...
Мониторинг на Комисията за установяване на незаконно придобито имущество (“Комисията”) (2010-2011) Проектът представлява наблюдение и оценка на Комисията след промените в Закона за отнем...
Мониторинг на Държавна агенция „Национална сигурност” (2010) (2010-2011) Проектът представлява наблюдение и оценка на институционално изграждане на ДАНС след за...

Нови политики в отговор на организираната престъпност: Народното събрание като про-активен център за политики.

17.01.2010

(2010-2012)

Целта на проекта е да допринесе за по-ефективно, прозрачно и отговорно провеждане на политики за борба с организираната престъпност и корупцията по високите етажи на властта. Това ще бъде постигнато чрез преобразуване на Народното събрание от формален актьор, прокарващ законопроектите на изпълнителната власт, в активен център за политики по широк кръг от въпроси, свързани с организираната престъпност и институционалната корупция.

Водещ експерт: Стойчо Стойчев

stoycho.stoychev@gmail.com

Проектът се финансира от Think Tank Fund – Будапеща

Think Tank Fund