Още проекти

CIVILISC - Притивокорупционни инструменти за гражданското общество        Tри-годишният проект CIVILISC (Януари, 2016 - Авгус...

Партньорство за подобряване на институционалния капацитет и политиките по превенцията и контрола на прането на пари в България и Югоизточтна Европа

05.10.2012

Това е проект на фондация “РискМонитор”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба с престъпността” на Европейската Комисия.

Той цели да:

  • подобри професионалните компетенции в звената, работещи срещу изпирането на пари;
  • предостави методология за събиране и анализ на данни, свързани с изпирането на пари;
  • насърчи обществена подкрепа за усилията на институциите.

Посетете обучителния портал на проекта.