Проекти

“En-Capture”: Противодействие на процеси на пленяване на държавата в енергийния сектор 15.09.2015

Проектът има за цел да изгради модел на политики и мерки за противодействие и превенция на процесите на прихващане на държавата чрез големите енергийни проекти.

Прочети повече
Независим студентски мониторинг на държавни институции в секторите правосъдие и вътрешен ред 14.10.2016

Целта на проекта е да подпомогне независимо студентско наблюдение, анализ и оценка (т. нар. мониторинг) на държавни институции в сферата вътрешен ред и сигурност.

Прочети повече
Превенция на корупция и превземане на държавата в държавните фирми 19.10.2016

Проектът предлага иновативен и задълбочен подход за оценяване на рисковете от превземане на държавата и корупция в държавните фирми сред страните от ЕС

Прочети повече
CIVILISC - Противокорупционни инструменти за гражданското общество (2016-2019) 16.01.2017

CIVILISC има за цел да предостави инструменти на граждански организации от Албания, с помощта на които те да могат да работят по професионален и устойчив начин в посока на добро управление и публичен интегритет.

Прочети повече
1 2 Следваща