Други наши проекти

Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност

Проектът представлява първи по роди си граждански мониторинг на цялостната реформа на сектора за сигурност....

“En-Capture”: Противодействие на процеси на пленяване на държавата в енергийния сектор

Проектът има за цел да изгради модел на политики и мерки за противодействие и превенция на процесите на прихващане на държавата чрез големите енергийни проекти....

Към нов модел на МВР

МВР е свръхструктура с 55'000 служители, половината от които - администрация. МВР е неефективно и канал за корупционни практики. Целта на проекта е да предложи нов модел на МВР на бавата на институционален анализ....

Хватката на (не)мобилността: мобилни хора срещу статични институции

Проектът се фокусира върху проблемите, които децата в движение от България срещат. Ще бъдат предложени политики за образование в движение, която да преодолее рисковете от мобилността и да я преосмисли като инструмент за социално израстване. ...

CIVILISC - за проекта

   
  

Tри-годишният проект CIVILISC (Януари, 2016 - Август, 2018) се осъществява от Института за демокрация и медиация (Албания) в партньорство с РискМонитор. Основната цел на проекта е да изгради граждански капацитет срещу корупцията в Албания.

Проектът ще въвлече граждански активисти от 12 средни и малки общини от южната и централна част на Албания, сред които Кукъс, Шкодер, Дибер, Елбасан, Фиер, Тирана, Дуръс, Корча, Флоре, Гирокастер и Берат.

CIVILISC има за цел да предостави инструменти на граждански организации, особено в отдалечени райони, с помощта на които те да могат да работят по професионален и устойчив начин в посока на добро управление и публичен интегритет. Проектните дейности ще дадат възможност за повече съвместна работа между гражданските организации и местните власти в тези региони.

  • Таргет групите на проекта са гражданските организации, представители на местната власт и отделни граждани.
  • Широката група бенефициенти и заинтересовани лица включва медии, студенти и граждански сдружения.
  • Проектните дейности са изградени в три стълба: оценка, изграждане на капацитет и под-изпълнение.

Оценката включва теренна работа и деск рисърч с цел идентифициране на анти-корупционните инструменти, които са на разположение в момента в дадените общини. този компонент също включва оценка на капацитета и обучителните нужди на местните граждански организации.

Дейностите, свързани с изграждане на капацитет включват обучения face-to-face с местни граждански организации и изготвяне на ресурсни материали. обученията включват панели по теми като фобро управление на публични средства, граждански бюджети за прозрачни общини, граждански мониторинг на обществени поръчк, индикатори за оценка на нивата на корупционен риск в дейностите на общините, оценка на въздействие и др. Участниците в семинарите ще имат възможност да са част от дейности по изготвяне на проект и управление на проекти. Ще бъде изградена онлайн платформа с обучителни модули, която ще бъде достъпна за гражданските организации и активисти в Албания.

В рамките на под-изпълнението ще се стартира процедура за кандидатстване за малки грантове, насочени към албански граждански организации, със следните приоритети:

  • Гражданско застъпничество за прозрачност и противокорупционни практики
  • Граждански мониторинг на услогите на местната власт и публични харчове

CIVILISC ще финансира 12-15 граждански организации в изпрани общини.

CIVILISC се осъществява с финансовата подгкрепа на Предприсъединителния механизъм IPA. Изпълнението е в съответствие с Евопейските насоки за подкрепа на граждански организации за периода 2014/2020 (IPA II). Изпълнението отговаря на стратегическото решение на правителството да продължи прилагането на Стратегията за децентрализация 2015-2020 и на Противокорупционната стратегия 2014-2017.