Други наши проекти

Превенция на корупция и превземане на държавата в държавните фирми

Проектът предлага иновативен и задълбочен подход за оценяване на рисковете от превземане на държавата и корупция в държавните фирми сред страните от ЕС ...

Към нов модел на МВР

МВР е свръхструктура с 55'000 служители, половината от които - администрация. МВР е неефективно и канал за корупционни практики. Целта на проекта е да предложи нов модел на МВР на бавата на институционален анализ....

Специализирана прокуратура срещу организираната престъпност

Това е продължение на успешно реализирания проект: „Върховенство на закона и организирана престъпност“, финансиран от фондация „Америка за България“....

Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност

Проектът представлява първи по роди си граждански мониторинг на цялостната реформа на сектора за сигурност....

“En-Capture”: Противодействие на процеси на пленяване на държавата в енергийния сектор - за проекта

Проектът има за цел да изгради модел на политики и мерки за противодействие и превенция на процесите на пленяване на държавата чрез големите енергийни проекти. Дейностите по проекта включват изследване на механизмите, чрез които се пленява държавата в енергийния сектор, както и застъпничество за реформа в енергийния сектор, с фокус върху превенция на корупционни схеми в него. 

Ще бъде извършено фокусирано изследване на случая с проекта Южен поток и по-конкретно именно механизмите (ако има такива), чрез които той е послужил за платформа за пленяване на държавата и големи корупционни схеми. 

Освен Южен поток, ще бъдат изследвани и други клонове на енергийния сектор, които са от стратегическо значение и в риск от попадане в процес на пленяване на държавата. 

Изследването ще обхване и други страни от региона със сходен опит, като Сърбия, Унгария, Словения и Румъния (макар че последната не участва в Южен поток). Ще бъде направен сравнителен анализ на събраните данни

Резултатите от проекта ще са полезни както за българските национални институции, законодателна власт и управление, така и за Европейската комисия в инициативите ѝ, свързани с изграждането на общи енергийни политики с с България и страните от Югоизточна Европа.

Проектът се осъществява с финансовата подкреепа на Тинк Танк фонда на Отворено общество Балканския тръст за демокрация