Други наши проекти

Специализирана прокуратура срещу организираната престъпност

Това е продължение на успешно реализирания проект: „Върховенство на закона и организирана престъпност“, финансиран от фондация „Америка за България“....

Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност

Проектът представлява първи по роди си граждански мониторинг на цялостната реформа на сектора за сигурност....

Към нов модел на МВР

МВР е свръхструктура с 55'000 служители, половината от които - администрация. МВР е неефективно и канал за корупционни практики. Целта на проекта е да предложи нов модел на МВР на бавата на институционален анализ....

“En-Capture”: Противодействие на процеси на пленяване на държавата в енергийния сектор

Проектът има за цел да изгради модел на политики и мерки за противодействие и превенция на процесите на прихващане на държавата чрез големите енергийни проекти....

Хватката на (не)мобилността: мобилни хора срещу статични институции - за проекта

Оригиналната визия за обединена европа акцентира върху мобилността като норма, а не изключение. Въпреки това обаче, политиките, както на национално, така и на европейско ниво, произвеждат публични институции, които отговарят на потребностите на статични групи, а не на хората в движение. Докато това обстоятелство не представлява особена пречка за заможните мобилни граждани на европа, това далеч не е вярно за онези с ниски финансови ресурси. В този контекст, ромите и техните семейства (особено мобилните деца) са изложени на различни рискове от изключване, както в качеството им на роми, така и като движещи се работници.

Целта на проекта е да обърне политиките към мобилноста, като основа за един нов вид ситуация на равни възможности. Такъв значителен обрат в политиките може (и вярваме, че трябва) да започне от местните  политики и да се основава на анализ на действащите политики. В този смисъл, екипът ще се фокусира върху пречките и проблемите, които децата в движение от България срещат. Целта е да се предложи политики за образование в движение, като първа стъпка към една мобилно ориентирана политическа рамка, която да преодолее рисковете от мобилността и да я преосмисли като инструмент за социално развитие.