Други наши проекти

NARCOMAP

NARCOMAP е проект, посветен на трафика на Нови психоактивни вещества и опиати в ЕС и отвъд....

Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност

Проектът представлява първи по роди си граждански мониторинг на цялостната реформа на сектора за сигурност....

Независим студентски мониторинг на държавни институции

Независим студентски мониторинг на държавни институции в секторите правосъдие и вътрешен ред...

EnCapture: Противодействие на процеси за превземане на държавата в енергийния сектор

Проектът е изследователски с фокус върху проекта Южен поток, като инструмент за превземане на държавата в България...

Към нов модел на МВР - за проекта

Българското Министерство на вътрешните работи е едновременно канал и цел на процеси за завладяване на държавата. нереформиранета мега-инсттуция с 55'000 служители въплъщата огромен спектър от дейност. Под неговата шапка са отдели за борба с организираната престъпност, болница, комерсиални дейности , полицейска академия, няколко изследователски института, национална пожарна, подслушвателни услуги, управление на мигранти, граничен контрол, частни охранителни дейности.

В настоящия си вид МВР представлява устойчиво условие за типичната за България организирана престъпност, която е покровителствана от държавата, както и основен пример за систематично завладяване на държавата. Има множество случаи, в които МВР е било замесено в оказването на протекция и сътрудничество с криминални мрежи. Институционалната структура на МВР улеснява тези процеси.

Проектът се занимава с реформирането на МВР. на бавата на институционални изследеания и изследване на политики, проектът ще предложи модел на МВР, който да бъде подчинен на ефективността на праоохранитените дейности и превенция на корупционни практики, злоупотреба с власт и сътрудничество с криминалните мрежи.