Други наши проекти

Независим студентски мониторинг на държавни институции в секторите правосъдие и вътрешен ред

Целта на проекта е да подпомогне независимо студентско наблюдение, анализ и оценка (т. нар. мониторинг) на държавни институции в сферата вътрешен ред и сигурност....

CIVILISC - Противокорупционни инструменти за гражданското общество (2016-2019)

CIVILISC има за цел да предостави инструменти на граждански организации от Албания, с помощта на които те да могат да работят по професионален и устойчив начин в посока на добро управление и публичен интегритет. ...

Хватката на (не)мобилността: мобилни хора срещу статични институции

Проектът се фокусира върху проблемите, които децата в движение от България срещат. Ще бъдат предложени политики за образование в движение, която да преодолее рисковете от мобилността и да я преосмисли като инструмент за социално израстване. ...

Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност

Проектът представлява първи по роди си граждански мониторинг на цялостната реформа на сектора за сигурност....

Към нов модел на МВР - за проекта

Българското Министерство на вътрешните работи е едновременно канал и цел на процеси за завладяване на държавата. Нереформираната мега-инсттуция с 55'000 служители въплъщава огромен спектър от дейност. Под неговата шапка са отдели за борба с организираната престъпност, болница, комерсиални дейности, полицейска академия, няколко изследователски института, национална пожарна, подслушвателни услуги, управление на миграционни въпроси, граничен контрол, частни охранителни дейности и др.

В настоящия си вид МВР представлява устойчиво условие за типичната за България организирана престъпност, която е покровителствана от държавата.  Има множество случаи, в които МВР е било замесено в оказването на протекция и сътрудничество с криминални мрежи. Институционалната структура на МВР улеснява тези процеси.

Проектът се занимава с реформирането на МВР на базата на институционални изследвания и изследване на политики. Проектът ще предложи модел на МВР, който да бъде подчинен на ефективността на правоохранитените дейности и превенцията на корупционни практики, злоупотреба с власт и сътрудничество с криминалните мрежи.

Дейностите се изпълняват с подкрепата на Think Thank Fund.