Други наши проекти

NARCOMAP

NARCOMAP е проект, посветен на трафика на Нови психоактивни вещества и опиати в ЕС и отвъд....

Независим студентски мониторинг на държавни институции

Независим студентски мониторинг на държавни институции в секторите правосъдие и вътрешен ред...

EnCapture: Противодействие на процеси за превземане на държавата в енергийния сектор

Проектът е изследователски с фокус върху проекта Южен поток, като инструмент за превземане на държавата в България...

BRING: Нов разказ за Европа: внасяне на повече единение в Европейския съюз

Проектът е насочен към младежи, студенти, активисти от Румъния, България, Германия и Гърция, които се интересуват от скорошните улични протести и демонстрации и са активни в обществения дебат. Снимка rawpixel от Unsplash...

Към нов модел на МВР - за проекта

Българското Министерство на вътрешните работи е едновременно канал и цел на процеси за завладяване на държавата. нереформиранета мега-инсттуция с 55'000 служители въплъщата огромен спектър от дейност. Под неговата шапка са отдели за борба с организираната престъпност, болница, комерсиални дейности , полицейска академия, няколко изследователски института, национална пожарна, подслушвателни услуги, управление на мигранти, граничен контрол, частни охранителни дейности.

В настоящия си вид МВР представлява устойчиво условие за типичната за България организирана престъпност, която е покровителствана от държавата, както и основен пример за систематично завладяване на държавата. Има множество случаи, в които МВР е било замесено в оказването на протекция и сътрудничество с криминални мрежи. Институционалната структура на МВР улеснява тези процеси.

Проектът се занимава с реформирането на МВР. на бавата на институционални изследеания и изследване на политики, проектът ще предложи модел на МВР, който да бъде подчинен на ефективността на праоохранитените дейности и превенция на корупционни практики, злоупотреба с власт и сътрудничество с криминалните мрежи.