Други наши проекти

EnCapture: Противодействие на процеси за превземане на държавата в енергийния сектор

Проектът е изследователски с фокус върху проекта Южен поток, като инструмент за превземане на държавата в България...

Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност

Проектът представлява първи по роди си граждански мониторинг на цялостната реформа на сектора за сигурност....

Независим студентски мониторинг на държавни институции

Независим студентски мониторинг на държавни институции в секторите правосъдие и вътрешен ред...

Към нов модел на МВР

МВР е свръхструктура с 55'000 служители, половината от които - администрация. МВР е неефективно и канал за корупционни практики. Целта на проекта е да предложи нов модел на МВР на бавата на институционален анализ....

NARKOMAP - за проекта

 

 

NARCOMAP е проект, посветен на трафика на Нови психоактивни вещества (НВП). Проектът е финансиран от Главна дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия и обхваща периода Март 2017 – Май 2019. Водещият партньюр в изпълнението на проекта е италианската RiSSC. Освен РискМонитор в проекрта частват сръбската Академия за криминалистини и полицейски науки и литвийският Изследователски институт във Вилнюс.

Проектът има за цел да зиследва трафикантските канали на НВП както самостоятелно, так и в отношение с каналите за традиоционни наркотици. Доста са знаителните връзки и зависимости между двата типа трафчни канали, но те не са изследвани до момента. Освен това границата между двата все повече се размива и предефинира, което прари дефинирането й въобще проблематично.

По-конкретно, проектът цели да:

1.      1. Увеличаване качеството и количеството налична информация и знание за НВП и опиати, криминалните пазари, които ги контролират, както и оценка на начините, по кото национални и европеайски институции събират, обработват и споделят такава информация помежду си.

2.      2. Подобряване капацитета за събиране на релевантна информация за нелегални пазари на опиати/НВП, чрез дефрагментация и систематизация на вече съществуващи, както и чрез събиране на допълнителна информация, която да допълни наличната.

3.      3. Да набави нова информация и ново знание по тези въпрсои чрез индис

4.      4. Да подобри сътруднчеството и обмена на информация между заинтересованиете страни, да подобри комуникацията и допринесе за развитието на добри практики в това отношение.

Повече информация за проекта можете да намерите на сайта на проекта, narcomap(dot)eu

Или вижте брошурата на проекта тук