Други наши проекти

Превенция на корупция и превземане на държавата в държавните фирми

Проектът предлага иновативен и задълбочен подход за оценяване на рисковете от превземане на държавата и корупция в държавните фирми сред страните от ЕС ...

Към нов модел на МВР

МВР е свръхструктура с 55'000 служители, половината от които - администрация. МВР е неефективно и канал за корупционни практики. Целта на проекта е да предложи нов модел на МВР на бавата на институционален анализ....

Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност

Проектът представлява първи по роди си граждански мониторинг на цялостната реформа на сектора за сигурност....

Независим студентски мониторинг на държавни институции в секторите правосъдие и вътрешен ред

Целта на проекта е да подпомогне независимо студентско наблюдение, анализ и оценка (т. нар. мониторинг) на държавни институции в сферата вътрешен ред и сигурност....

Специализирана прокуратура срещу организираната престъпност - за проекта

Проектът е продължение на успешно реализирания проект: „Върховенство на закона и организирана престъпност“, финансиран от фондация „Америка за България“. неговото изпълнение позволи прокурорите в новосъздадените специализирани прокуратури да се запознаят най-общо с организацията и опита на подобни звена от САЩ и ЕС и да получат въвеждащо обучение през 2012 и 2013 г. по различни аспекти на борбата с организираната престъпност.

Опитът на сродни структури по света показва, че за да има успех прокуратурата в борбата с организираната престъпност е особено важно постоянното специализирано обучение. В България това е валидно в още по-голяма степен, защото специализираните прокуратури са съвсем нови институции и се изправят пред необходимостта от подготовка на кадрите.

Проектът „Специализирана прокуратура срещу организираната престъпност“ осигурява текущо обучение за специализираните прокурори в България с акценти към

  • противодействие на престъпленията, генериращи най-голям обем от печалбите на организираната престъпност и
  • развитие на умения за учене от собствения опит въз основа на анализ на успешни, но и проблемни случаиот своята практика.

В рамките на проекта се предоставя възможност за организиране на дискусии между специализираните прокурори и съдии по важни проблеми от тяхната работа като: причините за връщане на дела от съда на прокуратурата, типичните грешки, които се допускат в досъдебното производство и т.н. Водещи прокурори в САЩ и ЕС запознават българските магистрати с американския и европейски опит по разследване на финансови престъпления, трафик на хора, търговия с наркотици. Особено внимание се отделя на връзката между корупция и организирана престъпност.

Проектът се изпълнява с подкрепата на фондация „Америка за България“.