Антикорупционно ръководство за нуждите на общинска администрация - София

03.07.2014

Настоящото ръководство е разработено като сборник с примери за антикорупционни практики, определения на основни термини, препоръки към администрацията и описания на отделни случаи. Те са обединени около типични „горещи точки” в работата на местните власти в град София, определени въз основа на интервюта, проучване на общественото мнение и анализ на медиите, проведени в рамките на проект "Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво".

Вижте целия документ.