Пране на пари

Оценка на риска от изпиране на пари: Данни и доклади 05.06.2014

Публикацията е извършена в рамките на проект "Партньорство за подобряване на институционалния капацитет и политиките по превенцията и контрола на изпирането на пари в Република България и Югоизточна Е...

Прочети повече
Национална стратегия срещу изпирането на пари 15.06.2011

Настоящият сборник съдържа първата Стратегия за противодействие на изпирането на пари, разработена в Република България, и изказванията, направени на кръглата маса, организирана за нейното публично...

Прочети повече
Сборник "Изпиране на пари от трафик на хора" 15.07.2009

Сборникът "Изпиране на пари от трафик на хора" представя резултатите от конференция, организирана от фондация “РискМонитор” и Националната следствена служба. Конференцията стана възможна с...

Прочети повече
Основни схеми за пране на пари от трафик на хора с цел сексуална експлоатация 10.07.2009

Настоящият доклад представя резултати от едногодишно изследване на изпирането на пари от трафик на хора от България с цел сексуална експлоатация. Основен акцент е поставен върху организацията на тази ...

Прочети повече
Предишна 1 2