Oще Доклади

Доклад: Южен поток и овладяването на държавата

 

        Границите на секретността - регулация и контрол в сектора за сигурност

Настоящият доклад е изработен в рамките на проект: Границите на секр...

Държавата МВР

Докладът представя изследване върху структурата, функциите и общата ...

Специализираният наказателен съд - Правна рамка и дейност (2012-2013 г.)

Две години след създаването на специализираните съдилища за борба с ...

Границите на секретността - регулация и контрол в сектора за сигурност

23.12.2015

Настоящият доклад е изработен в рамките на проект: Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност. Той представлява наблюдение върху състоянието на регламентацията по отношение на сектора за сигурност в няколко отделни тематични области - структурните и институционални аспекти на сектора, формулирането на рисковете и институционалните политики в тази сфера, финансирането на службите за сигурност и обществен ред, тяхната публичност и достъп до информация, съдебният и парламентарен контрол, който се упражнява върху тях, и медийният образ на структурите, отговарящи за сигурността.

Вижте пълния текст на доклада.