Oще Доклади

Противодействие и превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация в България и Норвегия

Настоящият доклад е изработен

в рамките на проект „Партньорство за успешни институц...

Социални модели на интеграция на проституиращите в Швеция, Канада, България и Германия

Настоящият доклад описва моделите на регулиране на проституцията в т...

ЗА и ПРОТИВ легализация на проституцията

Докладът "ЗА и ПРОТИВ легализация на проституцията" разглежда тема, ...

Проституция и сексуална експлоатация в България

Настоящият сборник е съставен от пет самостоятелни изследвания на пр...

Противодействие и превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация в България и Норвегия

04.07.2016

Настоящият доклад е изработен

в рамките на проект „Партньорство за успешни институционални практики за превенция на трафика на хора и трудова експлоатация на младежи в риск“, финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво (ФДОНН)  по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014. Целта на доклада е анализ на проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация в България. Описват се рисковете за попадане в трафик, формите на трудова експлоатация, в която жертвите попадат, като се обръща по-специално внимание върху рисковете за млади хора и мигранти (както и деца мигранти), работещи в страни от Европа и в частност, Норвегия. Разглеждат се правната и институционалната рамка в България, свързани с превенцията и закрилата на жертви на трафик, както и с наказателното преследване на извършителите на престъплението.

 

Можете да прочетете доклада тук

If you are tired after work and want to relax, what should you do? You need to play at Robin Roo casino and earn! Try it!