Oще Доклади

Противодействие и превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация в България и Норвегия

Настоящият доклад е изработен в рамките на проект „Партньорство за успешни институционални ...

Социални модели на интеграция на проституиращите в Швеция, Канада, България и Германия

Настоящият доклад описва моделите на регулиране на проституцията в т...

ЗА и ПРОТИВ легализация на проституцията

Докладът "ЗА и ПРОТИВ легализация на проституцията" разглежда тема, ...

Проституция и сексуална експлоатация в България

Настоящият сборник е съставен от пет самостоятелни изследвания на пр...

Противодействие и превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация в България и Норвегия

04.07.2016

Настоящият доклад е изработен в рамките на проект „Партньорство за успешни институционални практики за превенция на трафика на хора и трудова експлоатация на младежи в риск“, финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво (ФДОНН)  по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014. Целта на доклада е анализ на проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация в България. Описват се рисковете за попадане в трафик, формите на трудова експлоатация, в която жертвите попадат, като се обръща по-специално внимание върху рисковете за млади хора и мигранти (както и деца мигранти), работещи в страни от Европа и в частност, Норвегия. Разглеждат се правната и институционалната рамка в България, свързани с превенцията и закрилата на жертви на трафик, както и с наказателното преследване на извършителите на престъплението.

Можете да прочетете доклада тук