Oще Доклади

Доклад: Южен поток и овладяването на държавата

 

        Границите на секретността - регулация и контрол в сектора за сигурност

Настоящият доклад е изработен в рамките на проект: Границите на секр...

Държавата МВР

Докладът представя изследване върху структурата, функциите и общата ...

Специализираният наказателен съд - Правна рамка и дейност (2012-2013 г.)

Две години след създаването на специализираните съдилища за борба с ...

Специализираният наказателен съд - Правна рамка и дейност (2012-2013 г.)

30.10.2014

Две години след създаването на специализираните съдилища за борба с организираната престъпност интересът на обществото и медиите към тяхната работа остава силен. Гражданите очакват отговор на въпроса: какви са резултатите от борбата срещу организираната престъпност след изпълнението на подобни законодателни инициативи? Докладът на Рада Смедовска и Ралица Илкова се опитва да намери някои от възможните отговори.

Автори: Ралица Илкова, Рада Смедовска-Тонева

Вижте цялата публикация.