Декларация от Бамако

Приета в столицата на Мали на 3 ноември 2000 г., декларацията от Бамако е ключов текст, регулиращ политическата дейност на Международната организация на франкофонията. Юго Сада я определя като "конституция, харта на възгледите на Франкофонията за демокрацията и правата на човека, програма за нейния специфичен принос в тази област." Документът отразява политическия ангажимент на страните за:

  • Утвърждаване на правовата държава.
  • Провеждането на честни, свободни и прозрачни избори.
  • Постигане на спокоен политически живот.
  • Насърчаването на вътрешната демократична култура и пълното зачитане на човешките права.

Текстът е преведен и публикуван на български език от българското издание на Le Monde diplomatique.

Повече за декларацията - на страниците на Monde Diplomatique.

Пълен текст на декларацията на български език: