Декларация от Дар ес Салаам

През месец ноември 2011 г. в Дар ес Салаам, Танзания, първият световен форум за бюджетна прозрачност, отчетност и участие прие декларация, с която изразява желанието на гражданите и неправителствения сектор публичните бюджети да станат достъпни и разбираеми за всеки. Това е важно условие за ефективно и справедливо управление на средствата.

Фондация РискМонитор сложи подписа си под декларацията на 30 март 2012 г.

Вижте целия текст на документа (на английски).

Присъединете се и вие.