Дирекция АФКОС - МВР

Дирекцията (пълно име: Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейския съюз) е национална контактна точка на европейската служба за борба с измамите OLAF.

Тя приема сигнали за измами и нередности, свързани с финансовите интереси на ЕС и ги изпраща за проверка към компетентните органи. Дирекция АФКОС докладва нередности и измами на национално ниво към OLAF и оказва съдействие на негови представители при извършване на разследвания и проверки на място.

Дирекцията извършва и проверки относно прилагането на процедурите, свързани с докладването на сигнали и нередности.

Интернет-страница: http://afcos.mvr.bg/

Ministry of Interior - Bulgaria