Интерпол

Най-голямата международна полицейска организация, създадена през 1923 г. В нея участват 188 страни. Структурирана е от общо събрание и изпълнителен комитет, генерален секретариат, национални бюра и Комисия за контрол на досиетата. Базата на генералния секретариат се намира в Лион, Франция.

Функциите на Интерпол най-общо се отнасят към координация на полицейското сътрудничество и подкрепата за институции, ангажирани в борбата с трансграничната престъпност. Конкретните задачи, които изпълнява се групират около обслужване на глобална комуникационна система, полицейски тренинг, оперативни информационни услуги (бази данни) и оперативна полицейска подкрепа чрез Командния център, който е в постоянна 24 часова готовност.

Страница: http://www.interpol.int/