Интервю с федералния прокурор от САЩ Ерик Гибсън

Ерик Гибсън е федерален прокурор в Департамента по правосъдие на САЩ в столицата Вашингтон. Работи в отдела за наказателно преследване срещу лица, заемащи държавни длъжности. Преди това е работил като прокурор в отдела за разследване на престъпления срещу гражданските права. През 2009 година получава наградата на Главния прокурор на САЩ за изключителни заслуги. Прокурор Гибсън посети България като лектор в семинар с българските специализирани прокурори на 3 ноември 2016 г. по проект на РискМонитор: „Борба с организираната престъпност“, финансиран от фондация „Америка за България“.

Прочетете интервюто тук

<