Конвенция на ООН срещу корупцията

Създаването на документа е повлияно от признанието, че е необходим ефективен международно-правен инструмент за ограничаване на корупцията. Конвенцията е одобрена от Временна комисия и е приета от Общото събрание с решение 58 / 4 от 31 октомври 2003 година. Текстът ефокусиран върху следните аспекти на социалния феномен:

  • Превенция
  • Криминализиране
  • Международно сътрудничество
  • Възстановяване на активи

Източник:http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html

Пълен текст на конвенцията на английски език: