Международен наказателен съд

Първият постоянен, международен и основан върху договор съд. Независима структура, извън рамките на ООН. Създаването му е повлияно от дейността на трибуналите за Югославия и Руанда. Функционира съгласно Римския статут от 17 юли 1998 г., приет от дипломатическата конференция на упълномощените представители под егидата на ООН и влязъл в сила на 1 юли 2002 г.

Упражнява пълномощията си спрямо лица и по повод тежки престъпления, които предизвикват международна загриженост.

Структуриран е от президентство, съдийски отделения с 18 съдии (досъдебно, съдебно и апелационно), регистър, служба на обвинението, служба на публичния съветник на защитата и служба на публичния съветник на жертвите.

Седалище: Хага, Холандия

Интернет-страница: http://www.icc-cpi.int/

Прочетете повече: The International Criminal Court in the Global Criminal Justice System [на сайта Criminal Justice]

Римски статут: