Съюз на съдиите в България

Доброволна, професионална организация на българските съдии. Учредена е като юридическо лице с нестопанска цел. Целите, заявени в Устава й, могат да бъдат резюмирани около следните основни точки:

  • Да защитава професионалните и социални интереси на своите членове.
  • Да бъде източник на идеи за по-добра работа на съдебната система.
  • Да подкрепя квалификацията и професионалната реализация на съдиите.

Съюзът на съдиите реагира по актуални проблеми от живота на обществото, попадащи в компетентността му, а свързаните с тях становища и декларации, са достъпни в отделна рубрика на неговия сайт.

Интернет-страница: http://www.judgesbg.org/