Стратегия за национална сигурност на Република България

Стратегията е приета с Решение на Народното събрание от 08.03.2011 г.

Източник: Министерски съвет, портал за обществени консултации

Стратегията очертава по-широко разбиране за националната сигурност, като извежда на предно място сигурността на гражданина, обществените и икономическите аспекти, без да подценява измеренията, свързани с отбраната, външната политика, разузнаването, охраната на обществения ред и защитата на законността.

Целият документ: