д-р Георги Петрунов

Криминологични изследвания

georgi.petrunov@riskmonitor.bg

Георги Петрунов (1980) е завършил социология (2003) и глобалистика (2005) в СУ "Св. Климент Охридски". Доктор по социология (2007). Преподавател в Университет за национално и световно стопанство.