Николай Янев

Eвропейски програми

nikolay.yanev(at)riskmonitor.bg

Николай Янев (1976) е магистър по европейска интеграция (Нов Български университет - 2004 г.) Завършва класическа филология в Софийски университет “Св. Климент Охридски” (2001 г.) Работи в дирекция “Политика във висшето образование” в Министерство на образованието и науката (2002-2006 г.) и в Междинното звено по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” (2006-2010).