Павлина Филипова

Управление на проекти

pavlina.filipova(at)riskmonitor.bg

Павлина Филипова завършва висше инженерно образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София (1989) и специализира в Hubert H. Humphrey Institute for Public Affairs,  University of Minnesota (1994). От 1995 работи  в неправителствения сектор в България и в Балканския регион, като директор на Фондация ЖАР (2002-2006) и програмен директор в Балканския тръст за демокрация в Белград (2006-2013).