Рада Смедовска-Тонева

Институционални изследвания

rada.smedovska@riskmonitor.bg

Рада Смедовска (1978) е завършила право в Université d’Auvergne Clermont Ferrand (2002). Координатор на правната програма в Институт “Отворено общество” (2002-2007). Ръководител на проектите “Граждански конвент за промени в конституцията” (2003-2006); “Висшият съдебен съвет – 15 години по-късно” (2005-2006); “Мониторинг на решенията на Върховния касационен съд” (2005-2007).

Ръководител и изследовател в различни национални и международни проекти в сферата на противодействието на организираната престъпност, сред които:

  • Специализирани институции за разследване на организирана престъпност (2008),
  • Мониторинг на ДАНС (2008-2011),
  • Специализирани прокуратури за разследване на организираната престъпност (2012), Противодействие на организираната престъпност – 10 г. по-късно (2014),
  • Специализирания наказателен съд – правна рамка и дейност (2014),
  • Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност (2015). 

Основните й интереси и публикации са свързани с институционалните политики за противодействие на организираната престъпност и механизмите за контрол върху структурите от сектора за сигурност.