Рада Смедовска-Тонева

Институционални изследвания

rada.smedovska@riskmonitor.bg

Рада Смедовска (1978) е завършила право в Université d’Auvergne Clermont Ferrand (2002). Координатор на правната програма в Институт “Отворено общество” (2002-2007). Ръководител на проектите “Граждански конвент за промени в конституцията” (2003-2006); “Висшият съдебен съвет – 15 години по-късно” (2005-2006); “Мониторинг на решенията на Върховния касационен съд” (2005-2007).