Рада Смедовска-Тонева

Институционални изследвания

rada.smedovska@riskmonitor.bg

 

Рада Смедовска-Тонева е завършила право в Университета по право и политически науки в Клермон-Феран (Франция). Има докторска степен по социология на правото от СУ ‘Св. Климент Охридски. Хоноруван преподавател в катедра “Социолгия” на СУ. В периода 2002-2006 е координатор в Правната програма на Институт Отворено общество, където ръководи и координира различни проекти в сферата на съдебната и конституционната реформа. От 2007 г. е изследовател в РискМонитор. Ръководител и участник в различни национални и международни проекти в сферата на противодействието на организираната престъпност. Основните й интереси и публикации са свързани с институционалните политики за противодействие на организираната престъпност, тяхната ефективност и механизмите за контрол върху структурите от сектора за сигурност.