д-р Снежина Гъбова

Европейски програми

snezhina.gabova(at)riskmonitor.bg

Снежина Атанасова е завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски,” специалност философия. Има магистърска и докторска степен по философия от Университет Виланова, САЩ.