Силвия Иванова

Изпълнителен секретар

Силвия Иванова е завършила специалност геодезия, картография, фотограметрия в Университета по архитектура, строителство и геодезия, София (1995 г.). Работила е в областта на географските информационни системи, като след 2004 г. изцяло се ангажира с проектно администриране и консултиране. Притежава опит в управлението на проекти в публичната сфера, неправителствения сектор и бизнеса.

silvia.ivanova@riskmonitor.bg