Bulgarians and Romanians have been under the scornful eye of the British media for quite some time. Eastern European criminality in Britain has become a medium through which nationalist politicians have demonised an entire ethnic minority as a means of promoting their repressive immigration policies. What started as a problem has now become merely a […]

Винаги е особено тревожно, когато в България се заговори за душевноболни хора. Има тежка стигма върху хората с психически проблеми, наследена от социалистическите времена, когато луди няма. А доколкото ги има, те биват институционализирани в изолирани болници, далеч от нормалните. За съжаление, процесът на реформиране на този подход, както на институционално и политическо ниво, така […]

Коментар върху някои недостатъци на новия законопроект за отнемане на незаконно придобитото имущество Най-важният момент от дебата върху новия Проектозакон за отнемане на незаконно придобито имущество е свръзан с квотите в бъдещата комисия, която ще го прилага.  Последните сигнали от парламентараната група на ГЕРБ и ”меките закани” на новия президент дават удобен повод да припомним историята […]