More news

ОБЯВА: Фондация „РискМонитор“ набира експерти-изследователи във връзка с кандидатстване по ОПДУ Процедура BG05SFOP001-2.009 Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по ОПДУ Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повиша...
FINAL CONFERENCE FOR THE PROJECT CIVILISC HELD IN TIRANA, ALBANIA On September 14, 2018, in Tirana was held the final conference of the CIVILISC project – ...
Final Conference Recovery of Assets Related to Human Trafficking The concluding conference for the international project took place in Bucharest, Romania, on June 28...
Toolkit for City Audits At the beginning of 2018, the Sofia Development Association and RiskMonitor began work on ...

ОБЯВА: Фондация „РискМонитор“ набира експерти-изследователи във връзка с кандидатстване по ОПДУ Процедура BG05SFOP001-2.009

01.10.2018

Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по ОПДУ Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ фондация „РискМонитор“

набира експерти-изследователи по политики за сигурност, институции на сигурността, конституционни въпроси на сигурността, законодателство, противодействие на организираната престъпност.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Изследователски опит в сферата на българските институции на сигурността от изпънителната власт за противодействие на престъпността като ДАНС, КПКОНПИ, МВР и др. 
2. Познаване на особеностите на новите институции за противодействие срещу висока корупция и неконвенционална престъпност.

3.Опит в подготовка на изследователски доклади в сферата на държавно управление, както и познаване на работата по разработване на политики. 
4. Добри умения за комуникация, работа в екип и публични презентации.
5. Ангажираност с гражданската експертиза в областите на сигурността, неконвенционалната престъпност и политиките за противодействие и превенция.

 

 
Ако настоящата обява представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на адрес riskmonitorinfo@gmail.com до 10 октомври 2018 г. 

Представители на РискМонитор ще се свържат само с кандидатите, допуснати събеседване с ръководството на екипа по проекта от страна на РискМонитор. Събеседванията с допуснатите кандидати ще бъдат проведени в периода 11-13 октомври 2018 г

Your comment:
Comments: