В. “Дневник”, 7 септември 2004 Предлаганият тук коментар е на тема български етнически модел. Той може да се резюмира в следните три тези. Първо, “българският етнически модел” не е нито “български”, нито “етнически”, нито “модел”. Второ, предвид своята безпредметност, публичното разпространение на фразата повдига въпроса какво лежи скрито зад нея. Трето, ако има нещо, с […]

Mediapool.bg, 19 Юли 2004 Как се стигна дотам На 5 юли 2004 година Конституционният съд публикува едно от най-интересните решения в цялата конституционна история на България от 1991 година насам. Колкото интересно за теоретици и интерпретатори на новата конституционна политика, толкова и показателно за противоречията и фрустрациите, през които минава изграждането на институциите у нас. […]

В. “Дневник”, 20 юни 2004 По отношение на този фундаментален въпрос – евтаназията, депутатите избираха между три възможности: да я разрешат с експлицитен текст, да я забранят също с експлицитен текст или да пропуснат споменаването й в закона за здравето. Срещу разрешаването имаше много аргументи. Най-сериозният беше незрялост на обществената среда да възприеме, разбере и […]

в. “Капитал”, 13 март 2004 Ето един въпрос от уводни курсове по конституционно право – „може ли кралицата да има паспорт“. Ако не може да и се издаде такъв документ, това е демонстрация, че кралицата е същество от друг свят, изключено от нормативния ред на собствената си страна. Оставайки отвъдна на този ред, за нея […]

В. “Дневник”, 08 февруари 2004 Предразсъдъкът, че СДС трябва да бъде единна формация на всяка цена, става все по-вреден. А изкуственото поддържането на единството на партията в сегашния й вид става все по-безпредметна задача. Тази изтощителна, отегчителна и лишен от обяснима цел работа все повече заприлича на безсмислен бригадирски труд. Догмата за безусловното единство е […]

Copyright © 2012 - Risk Monitor -